دوشنبه 4 مرداد 1400
EN

فرم ارتباط با مدير امور پرستاري

فرم ارتباط با مدير امور پرستاري
 رسول اکرم (ص) : 
هر کس برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیز تکریم کند و غم او را بزداید ، همواره در سایه جاودان لطف الهی است 
این فرم جهت دریافت انتقادات و پیشنهادات به طور مستقیم از همکاران طراحی شده است 
مدیر امور پرستاری دانشگاه شخصا به بررسی این پیامها می پردازند
 
عنوان پيام
 متن پيام
 
پيوست: ( لطفا فايل خود را در فرمت   JPG  ارسال فرماييد)

مشخصات فرستنده
 نام
 نام خانوادگي
شغل
محل خدمت
 شماره تلفن همراه
 آدرس پست الكترونيك