صفحه اصلی |  سه شنبه 19 اسفند 1399 English
جستجو:  
 
 

Orthopaedic Research center, Department of orthopaedic, Poursina Hospital ,school of medicine , Guilan university of medical sciences, Rasht, Iran

مرکز تحقیقات ارتوپدی ، گروه ارتوپدی ، بیمارستان پورسینا ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 
 
اخبار و تازه ها
تصویر
دفاع از پروپوزال پایان نامه
10:32 1399/12/13
جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه آقای دکتر امین آبادی در تاریخ 99/12/6....
تصویر
دفاع از پروپوزال پایان نامه
10:04 1399/12/13
جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه آقای دکتر سینا کامرانی در تاریخ 99/12/2....
تصویر
دفاع از پروپوزال پایان نامه
09:30 1399/12/13
جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه آقای دکتر امین متانی دانشجوی رشته پزشکی عمومی در تاریخ 99/11/18....
تصویر
وبینار
09:56 1399/11/08
وبینار انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی روز جمعه ...
تصویر
دفاع از پایان نامه
13:54 1399/10/30
جلسه دفاع از پایان نامه آقای دکتر آرش خدادوست دستیار ارتوپدی در تاریخ 99/10/23 .......
 
منابع علمی