دوشنبه 24 خرداد 1400
تاریخ 1400/01/25     تعداد دفعات مشاهده 85 بار     ساعت 15:28:25     گروه خبری اخبار بیمارستان شهید نورانی تالش

سرکارخانم زاهدصفت از بیمارستان شهید نورانی تالش بازدیدکرد.
تصویر

در این بازدید خانم زاهد صفت ضمن تقدیر از کارکنان ، روند ارائه خدمات در بخشهای مختلف بیمارستان شهید نورانی تالش را مورد بررسی قرار داد.