سه شنبه 25 خرداد 1400
تاریخ 1400/01/05     تعداد دفعات مشاهده 102 بار     ساعت 11:46:33     گروه خبری اخبار بیمارستان شهید نورانی تالش

رئیس بیمارستان ضمن بازدید ازبخشهای مختلف بیمارستان، سال نو را به همکاران تبریک گفت.
تصویر

در این بازدید که مدیر داخلی، مدیر دفتر پرستاری، مدیر مالی و مدیر پشتیبانی بیمارستان شهید نورانی تالش نیز حضور داشتند، دکتر علی رحمانی با تقدیر از خدمات همکاران و آرزوی سلامتی و سربلندی در سال 1400، سال نو را به ایشان  تبریک گفت.