دوشنبه 24 خرداد 1400
مشخصات
سن
نام بخش
جنسیت
وضعیت تاهل
وضعیت اشتغال
میزان تحصیلات
نوع بیمه
حوزه هتلینگ
 1) از فضای فیزیکی بخش (نور- تهویه –گرما- سرما – نظافت ) راضی بوده اید . 2) کیفیت و نوع غذا مناسب بود . 3) البسه ، ملحفه ، پتو ، بالش وروتختی تمیز به تعداد کافی در دسترس شما قرار گرفت . 4) امکانات رفاهی اتاق(کمد ، یخچال ، تلویزیون و ... ) به منظور راحتی شما وجود داشت . 5) در طول بستری از تخت ، تشک ، ویلچر مناسب برخوردار بوده اید؟ 6) از وجود سیستم احضار پرستار بر بالین خود اطلاع دارید ؟ 7) سرویس بهداشتی بخش از نظر نظافت ، نور و تعداد مناسب بوده است؟ 8) از برخورد پرسنل پرستاری در بخش رضایت داشتید؟9) از برخورد پرسنل خدمات در بخش رضایت داشتید.10) از برخورد پرسنل نگهبانی رضایت داشتید .11) امکانات رفاهی موجود جهت همراهان (سالن انتظار، تلویزیون ، صندلی همراه ، نمازخانه و ... ) رضایت بخش بوده است .12) پرسنل پرستاری به درخواست های شمابه موقع پاسخ می دهند؟13) در صورت نیاز به حمایت مالی از عملکرد مددکار اجتماعی رضایت داشتید؟میزان پرداخت بیماران
14) آیا می دانید هنگام تسویه حساب در صورت داشتن بیمه روستایی5 درصد (به شرط ارجاع)و سایر بیمه ها10 درصد از کل هزینه بستری را پرداخت می نمایید .‏15) در صورت نداشتن بیمه، راهنمایی های لازم برای دریافت دفترچه سلامت انجام شده است ؟16) در طول بستری برای تهیه دارووتجهیزات به خارج از بیمارستان هدایت شدید و هزینه ای پرداخت نمودید ؟17) آیادر طول بستری ، درمان شما به دلیل تأخیر در تأمین دارو و تجهیزات به تعویق افتاد؟18)آیا در صورت انتقال با آمبولانس به مرکز دیگر جهت انجام اقدامات تشخیصی (سی تی اسکن و ام آر آی و سونوگرافی ... ) هزینه ای پرداخت نموده اید؟حضور پزشکان مقیم
19) آیا در بخش اورژانس پس از ویزیت پزشک عمومی ، در صورت نیاز توسط پزشک متخصص در حداقل زمان ممکن ویزیت شدید؟ 20) از حضور به موقع پزشک متخصص مقیم در طول شبانه روز بر بالین خود رضایت داشتید؟21) پزشک متخصص با شما برخورد مناسب داشت .22) در هنگام ویزیت حریم خصوصی شما رعایت شد ؟23) پزشک متخصص در مورد بیماری و عوارض و پیشرفت و روند درمانی به شما توضیح داده است؟24) آیادر درمانگاه تخصصی ، پزشک متخصص وقت کافی ( 10- 7 دقیقه ) جهت ویزیت برای شما صرف نمود .اطلاع رسانی
25) از روند اطلاع رسانی در خصوص رسیدگی به شکایات رضایت داشته اید؟26) در صورت وجود شکایت به مشکلات شما به صورت مناسب رسیدگی شده است؟27) به غیر از واحد صندوق به واحد و یا شخص دیگری در بیمارستان هزینه پرداخت نمودید؟28) ازسامانه پاسخگویی190 وشماره تماس بیمارستان ، اطلاع دارید؟29) از مراحل و سرعت پذیرش بیمارستان رضایت داشتید؟30) از مراحل و سرعت روند ترخیص بیمارستان رضایت داشتید؟زایمان طبیعی
31) از رایگان بودن زایمان طبیعی در مراکز دولتی اطلاع دارید؟32) در کلاس های آمادگی برای زایمان شرکت نموده اید؟33) در مورد روش های سزارین و زایمان طبیعی ( مزایا ومعایب آن ) برای شما توضیح کامل داده شد؟34) در صورت زایمان به روش طبیعی از روش های مختلف کاهش درد ( مانند : تمرینات تنفسی ، آبدرمانی ، ماساژ و …) استفاده نمودید؟35)در صورت شرکت در کلاس های آمادگی برای زایمان ، به نظر شمااز کیفیت مطلوبی برخوردار بود؟