سه شنبه 5 مرداد 1400
EN
تاریخ 1399/07/10     تعداد دفعات مشاهده 127 بار     ساعت 21:14:45     گروه خبری جلسات دفاع از پایان نامه

عنوان : ارزیابی سیستم امتیاز دهی APACHE II و APACHE IV در پیش بینی کنندگی میزان مرگ ومیر و طول مدت بستری در بیماران با ترومای سر مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی پورسینای رشت در سال 1398 نام و نام خانوادگی دانشجو : مستانه رحم دل رشته : پرستاری گرایش:مراقبت های ویژه استاد راهنما : سرکار خانم دکتر عاطفه قنبری تاریخ : 15/7/99 زمان : 30/12 روز :سه شنبه مکان : سالن کارگاه دانشکده

عنوان : ارزیابی سیستم امتیاز دهی APACHE II و APACHE IV در پیش بینی کنندگی میزان مرگ ومیر و طول مدت بستری  در بیماران با ترومای سر مراجعه کننده  به  مرکز آموزشی و درمانی پورسینای رشت در سال 1398

نام و نام خانوادگی دانشجو :   مستانه رحم دل    رشته : پرستاری 

گرایش:مراقبت های ویژه 

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر عاطفه قنبری

تاریخ : 15/7/99      زمان : 30/12   روز  :سه شنبه  مکان : سالن کارگاه دانشکده