سه شنبه 5 مرداد 1400
EN
 
 
منو
 
     
 
 
تماس با ما
چاپ

 نشانی: رشت بزرگراه شهید بهشتی خیابان دانشجو دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
کدپستی: 39841-41469
صندوق پستی: 1873- 41635 
تلفن: 33553202 - 33555001 - 33555056 - 33555058 - 013         
نمابر: 33550097

         آدرس پست الکترونیک: nursing@gums.ac.ir 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/10/16
 
     
 
 
دفتر تلفن و آدرس
نام همکار نام واحد
     
نام واحد ها:
 • ریاست
  • اداره امور عمومی
   • بخش تکثیر و خدمات
   • واحد حسابداری
    • واحد انبار
  • معاونت آموزشی
   • گروه پرستاری
   • گروه مامایی
   • مدیر تحصیلات تکمیلی
  • معاونت تحقیقات و فنآوری
   • کتابخانه
    • بخش امانت
    • بخش اینترنت
    • بخش سفارشات
    • بخش فهرست نویسی
    • بخش نشریات و پایان نامه
   • مجله پرستاری و مامایی جامع نگر
   • مدیر پژوهشی
   • مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
رديفنامنام خانوادگینام واحدتلفن  نمايش جزئيات
1 نسرین مختاری ریاست 33552088  نمايش جزئيات 
2 غلامرضا بخشی پور واحد حسابداری 33554441  نمايش جزئيات 
3 حمید جیرانی واحد انبار 33555100  نمايش جزئيات 
4 عاطفه قنبری معاونت تحقیقات و فنآوری 33550249  نمايش جزئيات 
5 مهدی فرهمند اداره امور عمومی 33538806  نمايش جزئيات 
6 مژگان بقایی کتابخانه 222 222  نمايش جزئيات 
7 سیده نوشاز میرحق جو معاونت آموزشی 33556046  نمايش جزئيات 
8 صدیقه پاک سرشت مجله پرستاری و مامایی جامع نگر  نمايش جزئيات 
1
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  9339
امروز :  1
دیروز :  7