سه شنبه 5 مرداد 1400
EN
منو
 
 
 
تماس با ما
چاپ
 
     
 
 
دفتر تلفن و آدرس
نام همکار نام واحد
     
نام واحد ها:
  • اداره عمومی
  • تغذیه
  • حراست
  • حسابداری
  • دبیرخانه
  • ریاست
  • فرهنگی
  • مرکز تلفن
  • معاونت آموزشی
  • نهاد
رديفنامنام خانوادگینام واحدتلفن  نمايش جزئيات
1 آقای امیدی مرکز تلفن 42565058-59-60  نمايش جزئيات 
2 آقای دلزنده اداره عمومی 42565055  نمايش جزئيات 
3 خانم حسنی حسابداری 42565056  نمايش جزئيات 
4 دكتر پورشيخيان معاونت آموزشی 42565052  نمايش جزئيات 
5 آقای فلاح فرهنگی 42550917  نمايش جزئيات 
6 آقای دکتر نیکوکار ریاست 42565066  نمايش جزئيات 
7 خانم متشبث دبیرخانه 42565061  نمايش جزئيات 
8 آقای برنجکار حراست 42565070  نمايش جزئيات 
9 خانم آرمون نهاد 42533518  نمايش جزئيات 
1
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  7060
امروز :  1
دیروز :  5