سه شنبه 5 مرداد 1400
تاریخ 1400/02/11     تعداد دفعات مشاهده 30 بار     ساعت 08:39:00     گروه خبری اخبار و تازه های بیمارستان نیکوکار املش

وبینار احیا قلبی ریوی پایه جهت توانمندسازی کادر درمان در بیمارستان نیکوکار برگزار می گردد.
تصویر

به گزارش روابط عمومی بیمارستان نیکوکار املش؛ وبینار احیا قلبی ریوی پایه جهت توانمندسازی کادر درمان در تاریخ ۱۲اردیبهشت ،ساعت ۱۰الی ۱۱برگزار خواهد شد.

لینک ورود به وبینار:https://online.farmehr.com/b/vd7-cz3-kpw
 لینک پیش آزمون:https://www.digisurvey.net/answers?sid=b_gT-DLvtNsguL8FcQcW8g%3D%3D
۱۱اردیبهشت ،ساعت۱۰الی۲۲
و پس آزمون
۱۲اردیبهشت ،ساعت۱۲الی۲۴