پنجشنبه 27 خرداد 1400
 
 
اعتباربخشی مهندسی بهداشت محيط
چاپ

استانداردهای اعتبار بخشی

 مدیریت بهداشت محیط

  مدیریت پسماند

  مدیریت رختشویخانه

 

منابع و مراجع استانداردهای زیرمحور مدیریت بهداشت محیط

آیین‌نامه نحوه تاسیس و بهره‌برداری بیمارستان‌ها مصوب 24-12-1383 مقام محترم وزارت

چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستان

قانون اصلاح ماده 13 قانون موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی

دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی

سیاست‌های اجرایی (ضوابط) بخش تغذیه در بیمارستان‌های کشور  مصوب خرداد 1396

دستورالعمل صدور کارت معاینه پزشکی

 

کتاب کنترل ناقلین بیماری‌ها و عوامل محیطی مرتبط با آن‌ها

 

راهنمای سیستم تهویه در بیمارستان

 

نامه ابلاغ آیین‌نامه طبقه‌بندی و برچسب‌‌گذاری مواد شیمیایی

آیین‌نامه طبقه‌بندی و برچسب‌‌گذاری مواد شیمیایی

 

تفاهم‌نامه وزارت بهداشت و وزارت نیرو در خصوص ساماندهی فاضلاب بیمارستانی

راهنمای مدیریت فاضلاب بیمارستانی

 

آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتوتشخیصی

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتودرمانی

 

آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

 

استاندارد 1011- ویژگی‌های میکروبیولوژیک آب آشامیدنی

استاندارد 1053 - ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آب اشامیدنی

استاندارد 2348 - روش روزمره نمونه‌برداری آب

استاندارد 4207- کیفیت آب - شمارش میکروارگانیسم‌ها در آب با استفاده از روش کشت

استاندارد 4208 - کیفیت آب - نمونه‌برداری از آب برای آزمون‌های باکتریولوژی

 

نامه یکسان‌سازی و ارتقاء فنی ماشین‌های همودیالیز، دستگاه‌های تصفیه آب و صافی‌های مصرفی

الزامات دستگاه RO همودیالیز

مشخصات فنی دستگاه همودیالیز

مشخصات فنی دستگاه RO

 

منابع و مراجع استانداردهای زیرمحور مدیریت پسماند

 

نامه ابلاغ ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی

ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی

دستور کار اجرایی یکسان‌سازی و رفع برخی ابهامات

 

نامه ابلاغ بی‌خطرسازی پسماندهای پزشکی و تکمیل اظهارنامه

دستورالعمل نحوه تکمیل و ارائه اظهارنامه بی‌خطرسازی پسماند

 

دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه و ضوابط واگذاری

 

نامه ابلاغ راهنما و دستورالعمل انتخاب دستگاه‌های بی‌خطرساز

راهنما و دستورالعمل انتخاب دستگاه‌های بی‌خطرساز

 

 نامه ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد و پایش دستگاه‌های غیرسوز بی‌خطرساز پسماند

 دستورالعمل ارزیابی عملکرد و پایش دستگاه‌های غیرسوز بی‌خطرساز پسماند

 

آیین‌نامه مقررات بهداشتی آرامستان‌ها

 

استاندارد 8502- ظروف یکبار مصرف برای جمع‌آوری پسماندهای تیز و برنده پزشکی

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/07/19
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  152
امروز :  1
دیروز :  0