پنجشنبه 3 تیر 1400
تاریخ 1398/06/30     تعداد دفعات مشاهده 650 بار     ساعت 22:46:41     گروه خبری سلامت و امنیت غذایی

به همت دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی و با همکاری مدیریت مشارکتهای مردمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان کارگاه آموزشی -قوانین و مقررات سازمانهای مردم نهاد- ویژه رابطین این سازمانها در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.
تصویر

به همت دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی و با همکاری مدیریت مشارکتهای مردمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان کارگاه آموزشی -قوانین و مقررات سازمانهای مردم نهاد- ویژه رابطین این سازمانها در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.

در این کارگاه دکتر علی داودی رئیس دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان- با بیان اینکه در حال حاضر  121  سازمان مردم نهاد در حوزه سلامت در استان گیلان فعالیت دارند. گفت: سازمانهای مردم نهاد بر اساس قانون و مقررات مصوب شده در این خصوص فعالیت می کنند ولی برخی از فعالین این سازمانها با قوانین مربوطه آشنایی کامل ندارند.

در ادامه دکتر کیانوش کوچکی نژاد مدیرعامل خیرین سلامت استان و مدیر مشارکتهای مردمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان- تاریخچه شکل گیری  NGO  (سمن) در ایران ، فرآیند صدور مجوز و ثبت جایگاه تشکلهای مردم نهاد در قوانین و مقررات کشوری ، وظایف دستگاههای تخصصی در مرحله تأسیس ، استانداردها در عملکرد مالی و معافیت های مالیاتی را برای سازمانهای مذکور تبیین نمود.