پنجشنبه 3 تیر 1400
تاریخ 1398/05/08     تعداد دفعات مشاهده 492 بار     ساعت 16:15:47     گروه خبری سلامت و امنیت غذایی

به همت دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی دوره آموزشی امنیت غذایی ، فرهنگ سازی و اصلاح الگوی مصرف مواد غذایی در جامعه در محل سالن اجلاس معاونت بهداشتی برگزار شد.
تصویر

به همت دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی دوره آموزشی امنیت غذایی ، فرهنگ سازی و اصلاح الگوی مصرف مواد غذایی در جامعه با حضور همکارانی از معاونت ها ، شبکه ها ، دانشکده ها و واحدهای بیمارستانی دانشگاه با سخنرانی آقای مسعود رمضانی پور کارشناس ارشد علوم بهداشتی در تغذیه دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی در محل سالن اجلاس معاونت بهداشتی در مورخ  1/5/1398  برگزار شد.

در این دوره ایشان درخصوص اصلاح عادات غذایی در جامعه و لزوم داشتن الگوی صحیح مصرف مواد غذایی برای پیشگیری از چاقی و بیماریهای غیرواگیر و ارتقاء سلامت آحاد جامعه مطالبی را ارائه دادند همچنین با توجه به آمار وزارت بهداشت مبنی بر اینکه  76  درصد بیماریهای غیر واگیر ریشه در مصرف نادرست مقدار چربی یا قند ، نمک و اسید چرب ترانس دارد لزوم همکاری درون بخشی و برون بخشی برای رسیدن به امنیت غذایی و تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم مطالبی را ارائه دادند.