شنبه 29 خرداد 1400
تاریخ 1399/07/24     تعداد دفعات مشاهده 151 بار     ساعت 11:27:57     گروه خبری اخبار مرکز مطالعات

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه در حیطه آموزش پزشکی برگزار گردید.
تصویر

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه؛ جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه، مربوط به دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی شهید دکتر بهشتی رشت، تحت عنوان" بررسی اثر بخشی آموزش اصول تریاژ در پرستاری کودکان به شیوه‌ی مبتنی بر پیامد بر میزان دانش و تصمیم گیری بالینی دانشجویان عرصه ی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی "در روز چهارشنبه 23 مهرماه سالجاری با حضور رئیس مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه، معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی،  اساتید مشاور ، راهنما و داوران در سالن کارگاه های معاونت آمورشی دانشگاه برگزار گردید. این جلسه با ارائه نظرات و پیشنهادات داوران  به پایان رسید.