شنبه 9 اسفند 1399
تاریخ 1399/07/08     تعداد دفعات مشاهده 95 بار     ساعت 13:58:20     گروه خبری اخبار مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه دندانپزشکی عمومی در حیطه آموزش پزشکی برگزار گردید.
تصویر

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه؛ جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه دندانپزشکی عمومی در حیطه آموزش پزشکی  تحت عنوان "ارزیابی ارگونومیک وضعیت کاری دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با ابزار مشاهده‌ای Rula" در روز چهارشنبه 9 مهرماه سالجاری با حضور رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه، معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی، مدیر مرکز مطالعات و اساتید مشاور ، راهنما ، داوران و نماینده معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید. این جلسه با ارائه نظرات و پیشنهادات داوران  به پایان رسید .