سه شنبه 1 تیر 1400
 
 
محتوای آموزشی
 

ردیف

 محتواهای آموزشی PDF
Word

1

 Gamed - Based Learning 


2

 OSCE 


 3

 Small group Teaching 


4

 BEME 


5

 PBL 


 6 Morning Report   
7
 PORTFOLIO  
8
MSF
(Multi Source Feedback) 
 
9Lecture & Programmed Lecture
  
10
Brian Storming
  
11
 Role Play
  
12
مجموعه محتواهای آموزشی مرکز تحقیقات آموزش پزشکی -
13
  Multiple Mini Interviews (MMI)  
 14
 آزمون شفاهی
CSR/CBD
 -
 15کارپوشه دانشجو
 -
 16EBD
 -

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/12/26
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1407
امروز :  1
دیروز :  0