سه شنبه 25 خرداد 1400
 
 
فرمها و فرآیندها

ردیف
 فرم ها و فرآیندها
 PDF Word
1
فرم پیش نویس طرح پژوهشی

 
2
دستورالعمل اجرایی پیش نویس طرح تحقیقاتی
  -
3
نحوه گزارش پیشرفت و گزارش نهایی تحقیق
   
4
فرم رضایت نامه آگاهانه
   
5
فرم تعهد درج افیلیشن مرکز
   
 6 مراحل ارسال، تصویب و اجرای طرح پژوهشی
  -
7
آیین نامه ارزشیابی مراکز تحقیقاتی
  -
 8 الویت های پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
   
 
9
 
شیوه نامه درخواست گرانت تحقیقاتی جهت طرح های پژوهش در آموزش در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی
 -
 10فرم کد اخلاق
  
 11فرم جدید ترجمان دانش
  
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/12/26
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1496
امروز :  2
دیروز :  2