پنجشنبه 8 آبان 1399
EN
 
 
مسیر صفحات
 
     
 
 
اعتباربخشی آموزشی

اعتباربخشی آموزشی :

برنامه اعتباربخشی تحولی عظیم در مدیریت خدمات سلامت کشور است که پیوند مدیریت ارشد با ارائه خدمات مؤثر پزشکی را فراهم می‌نماید و به عنوان یکی از معتبرترین مدل‌های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی با برخورداری از مقبولیت جهانی روزافزون در بخش سلامت هماهنگ با سایر اولویت‌های وزارت متبوع همچون حاکمیت بالینی، ایمنی بیمار و منشور حقوق بیمار، همگام با استانداردهای اعتباربخشی آموزشی و توجه به زیرساخت‌های پژوهشی بویژه در زمینه رعایت ایمنی و حقوق بیمار و ارتقای کیفیت خدمات راهی نو جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمان‌های ارائه دهنده خدمات سلامت را فراسوی دست اندرکاران این حوزه قرار داده است.

اعتبار بخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است؛ استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت، محور بودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان تأکید دارد. اعتباربخشی برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و به عنوان مبنای تفکر آن به کار گرفته می‌شود.

خط مشی مراقبت‌های سلامت و درک آنچه به کیفیت مراقبت مربوط می‌شود و تمرکز بر روی اصول بنیادی برای یکپارچه نمودن توسعه سیستم بهداشت و درمان و پویا نمودن آن، اساس اعتباربخشی را تشکیل می‌دهد.

یکی از اهداف اصلی اعتباربخشی، تامین، حفظ و ارتقای ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان می‌باشد. بارزترین حقوق انسان‌ها، حق ایمن بودن از خطرات و آسیب‌ها هنگام دریافت خدمات است.

فواید اعتبار بخشی:

 •  تغییر رفتار ایجاد می‌کند.

 • تعهد را به کیفیت بالا می‌برد.

 •  ارتباطات را درمحیط آموزشی تقویت می‌کند.

 • مشارکت یا collaboration را تقویت می‌کند.

جلسات اعتبار بخشی دانشکده پزشکی ازخرداد  97شروع و تا آذر 97 ادامه داشت و  بررسی در 9 حوزه و 84 زیر حوزه  و در 18 جلسه انجام گردید. حوزه های مورد بررسی به قرار زیر بود:

حوزه 7: ارزشیابی دوره

حوزه4: دانشجویان

حوزه 1: رسالت و اهداف

حوزه 8: مدیریت عالی و اجرایی حوزه 5: هیأت علمی حوزه 2 : برنامه آموزشی

حوزه 9: بازنگری مستمر

حوزه 6: منابع آموزشی

حوزه 3: ارزیابی دانشجو  

 

اعضاء کمیته خود ارزیابی:

 • دکتر عباس درجانی-رئیس دانشکده پزشکی و رئیس کمیته خودارزیابی

 • دکتر  حمید محمدی-کجیدی معاون آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی

 • دکتر ابراهیم میرزاجانی-سرپرست معاونت امور علوم پایه  و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

 • دکتر سهیل سلطانی پور- معاون تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی
 • دکتر سودابه حدادی-مدیر دانشکده پزشکی و دبیرکمیته خودارزیابی

 • دکترآبتین حیدرزاده-عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی و رئیس سازمان سنجش و آموزش پزشکی

 • پوپک خلقت دوست-رئیس اداره خدمات آموزشی دانشکده پزشکی

 • افسانه نظافتی-کارشناس   EDO دانشکده پزشکی

مدعوین کمیته خودارزیابی از معاونت آموزشی:

 • خانم حوا پور علی-کارشناس مسئول نظارت بر ارزشیابی

 • خانم راضیه قرباندوست-کارشناس خدمات آموزشی

 • دکتر مینو چهرزاد-مسئول بسته های اعتبار بخشی

 • دکتر ماندانا جوانک-مسئول بسته های اعتبار بخشی

بخشی از پیشنهادات و اقدامات انجام گرفته:

 1. تعیین  رئیس، دبیر و هماهنگ کننده کمیته خود ارزیابی اعتباربخشی آموزشی پزشکی عمومی

 2. تعیین  اعضاء کمیته خود ارزیابی اعتباربخشی آموزشی پزشکی عمومی

 3. بروز رسانی سایت دانشکده پزشکی در راستای برنامه اعتباربخشی آموزشی پزشکی عمومی

 4. هماهنگی و پیگیری جهت بروز رسانی طرح دوره و طرح درس اساتید و بارگذاری در سایت دانشکده

 5. پیگیری محتوی برنامه های آموزشی گروههای آموزشی جهت انطباق با کوریکولوم

 6. پیگیری ارزشیابی درونی گروههای آموزشی و تعیین نقاط قوت و ضعف جهت پیگیری بعدی

 7. بازنگری کوریکولوم آموزش پزشکی عمومی در مقطع علوم پایه بر مبنای کوریکولوم جدید ( ازورودی سال 96 ) و تصویب در شورای آموزشی دانشگاه و بارگذاری در سایت دانشکده پزشکی

 8. ارسال برنامه  پیشنهادی دوره مقدمات بالین به کلان منطقه جهت تصویب

 9. به منظور ایجاد فضای فیزیکی مناسب تغییر جایگاه  Skill lab به دانشکده پرستاری شهید بهشتی

 10. ارزشیابی نتایج تحلیل کمی و کیفی آزمونهای چند گزینه ای الکترونیک و آزمون صلاحیت بالینی

 11.  ابلاغ مجدد سند حداقل توانمندی دانش آموختگان برنامه آموزشی پزشکی عمومی به گروههای آموزشی

 12.  برگزاری کارگاههای EBM برای توانمندسازی اساتید

 13. برقراری لینک دانشکده پزشکی با معاونت فرهنگی در زمینه فعالیتهای فوق برنامه برای دانشجویان

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/12/27