جستجو:  
سه شنبه 25 خرداد 1400
تاریخ 1392/11/22     تعداد دفعات مشاهده 5847 بار     ساعت 21:19:24     گروه خبری مدیریت امور دانشجویی

تصویر

دانشجویان متاهلی که منزل مسکونی اجاره کرده اند در صورت تمایل حد اکثر تا تاریخ 30 بهمن 1392  می توانند برای ثبت نام وام ودیعه مسکن اقدام کنند.

متقاضیان برای ثبت نام وام مذکور می بایست با مراجعه به اتوماسیون صندوق رفاه بخش درخواست وام ضمن مطالعه قوانین و مقررات مربوط به ودیعه مسکن نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند و سپس مدارک مربوطه را به مدیریت امور دانشجویی تحویل دهند.

لازم به ذکر است که :

  •  دانشجو پس از ثبت نام اینترنتی باید فرم ثبت نام را پرینت گرفته و بعد از تایید و مهر و امضای امور آموزشی دانشکده مربوطه آن را به مدیریت امور دانشجویی تحویل دهند.
  •  اجاره نامه باید به نام دانشجو و حتما  دارای کد رهگیری باشد و ارایه اصل و کپی آن به مدیریت امور دانشجویی الزامی است.
  •  دانشجو پس از تائید پرونده تحصیلی خود باید اطلاعات سند تعهد محضری خود را در پرونده دانشجویی وارد کرده و اصل سند تعهد محضری را به همراه مدارک دیگر به امور دانشجویی تحویل دهد.
  • به مدارکی که پس از تاریخ مذکور تحویل داده شود, ترتیب اثر داده نمی شود.