جستجو:  
دوشنبه 24 خرداد 1400
Rss
راه اندازی درگاه اینترنتی اتوماسیون تغذیه
دومین جلسه شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه، ساعت 10 صبح روز شنبه مورخه 6/3/96 برگزار شد.
اینترنت خوابگاهی از طریق اینترنت مرکزی دانشگاه راه اندازی شد.

 اولین نشست  صمیمی معاونت فرهنگی دانشجویی با کارکنان این حوزه روز شنبه  1395/3/29برگزار گردید.