سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 28 فروردین 1400 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد تغذیه
معرفی واحد و شرح وظایف
 
نام مسؤول واحد : زهرا حقگو فرد
سمت : کارشناس تغذیه
تحصیلات : لیسانس علوم تغذیه
 
مسؤولیتها
 
بررسی مستمر وضعیت امنیت غذایی در شهرستان و روند تغییرات آن در دوره های مختلف زمانی، طراحی و اجرای طرح های مداخله ای، آموزشی و اطلاع رسانی در خصوص بهبود تغذیه شهرستان
 
تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت بهبود تغذیه شهرستان
 
ارزیابی برنامه های بهبود تغذیه شهرستان و تهیه گزارش از پیشرفت برنامه ها و ارایه پیشنهادات اصلاحی به مدیر مافوق و واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشتی به منظور بازنگری برنامه ها
 
جلب همکاری سازمانها موسسات و نهادهای مرتبط با بهبود تغذیه شهرستان در خصوص اجرای برنامه ها
 
ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها و برنامه های کارشناسان و کارکنان درگیر در برنامه های بهبود تغذیه شهرستان
 
نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیتهای بهبود تغذیه شهرستان
 
تهیه و تدوین مطالب آموزشی مناسب برای آموزش کارکنان و عموم مردم با هماهنگی واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشتی
 
برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی در زمینه تغذیه جامعه برای پزشکان ،مراقبین سلامت ،بهورزان و سایر کارکنان درون بخشی و بین بخشی شهرستان   
 
تعیین اولویت های برنامه های آموزشی تغذیه ،اطلاع رسانی و پایش برنامه های واحد بهبود تغذیه شهرستان
 
نظارت بر رعایت دستورالعمل ها و ضوابط تخصصی و اداری در حوزه مسؤولیت خود
 
انجام سایر امور مرتبط با برنامه ریزی و سیاستگذاری و نظارت بر برنامه های بهبود تغذیه شهرستان که از سوی مقامات مافوق اجرا میشود
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/01/05
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1402
امروز :  1
دیروز :  1