سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 28 فروردین 1400 English
جستجو:  
شاخص ها واحد آموزش بهداشت
شاخص ها
 
درصد مدارس حامی سلامت 80/9
 
 درصد پوشش برنامه خودمراقبتی سازمانی  50/56
 
درصد پوشش برنامه خودمراقبتی اجتماعی  72/35
 
درصد پوشش برنامه خودمراقبتی فردی  19
 
درصد پوشش برنامه خودیاری 6/66
 
درصد سفیران سلامت دانش آموز 15
 
درصد سفیران سلامت دانشجو  5/6
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/01/11
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1094
امروز :  1
دیروز :  0