سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 3 تیر 1400 English
جستجو:  
تاریخ 1400/02/08     تعداد دفعات مشاهده 13 بار     ساعت 14:42:48     گروه خبری اخبار مرکز تحقیقات کاوش

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه آقای دکتر فرهاد ضیاء شکوریان با عنوان " ارزیابی و مقایسه اثر بخشی مداخله شناختی – رفتاری و آموزش روانی بر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال " در تاریخ 1400/02/11 ساعت 12 در مرکز تحقیقات علوم رفتاری، شناختی و اعتیاد " کاوش" اساتید راهنما : سرکار خانم دکتر هما ضرابی و جناب آقای دکتر حسن فرهی