سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 3 تیر 1400 English
جستجو:  
تاریخ 1395/10/29     تعداد دفعات مشاهده 534 بار     ساعت 09:26:21     گروه خبری اخبار مرکز تحقیقات کاوش

سرکار خانم دکتر ضرابی عضو مرکز تحقیقات علوم رفتاری، شناختی و اعتیاد کاوش، موفق به ارتقاء رتبه علمی ازاستادیاری به دانشیاری گردیدند
تصویر
سرکار خانم دکتر ضرابی عضو مرکز تحقیقات علوم رفتاری، شناختی و اعتیاد کاوش، موفق به ارتقاء رتبه علمی از استادیاری به دانشیاری گردیدند