سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 English
جستجو:  

 

Kavosh Behavioural, Cognitive and Addiction Sciences Research Center 

اخبار و تازه ها
تصویر
11:00 1400/02/15
جلسه دفاع پایان نامه آقای کیاوش خورگام فر و آقای امیر رضا امام هادی دانشجویان پزشکی
تصویر
برگزاری جلسه دفاع پایان نامه دستیاری گروه روانپزشکی
14:42 1400/02/08
برگزاری جلسه دفاع پایان نامه آقای دکتر فرهاد ضیاء شکوریان با عنوان " ارزیابی و مقایسه اثر بخشی مداخله شناختی – رفتاری و آموزش روانی بر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال " در تاریخ 1400/02/11 ساعت 12 در مرکز تحقیقات علوم رفتاری، شناختی و اعتیاد " کاوش" اساتید راهنما : سرکار خانم دکتر هما ضرابی و جناب آقای دکتر حسن فرهی
تصویر
08:39 1397/05/22
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از همکاران شاغل در دانشگاه که علاقمند به همکاری تمام وقت یا نیمه وقت در مراکز تحقیقات دانشگاه هستند، دعوت به عمل می آورد.
تصویر
برگزاری جلسات دفاع پایان نامه های دستیاران گروه روانپزشکی
01:00 1395/11/26
تصویر
09:26 1395/10/29
سرکار خانم دکتر ضرابی عضو مرکز تحقیقات علوم رفتاری، شناختی و اعتیاد کاوش، موفق به ارتقاء رتبه علمی ازاستادیاری به دانشیاری گردیدند
 
منابع علمی