سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 29 خرداد 1400 English
جستجو:  

 

Kavosh Behavioural, Cognitive and Addiction Sciences Research Center 

اخبار و تازه ها
تصویر
08:39 1397/05/22
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از همکاران شاغل در دانشگاه که علاقمند به همکاری تمام وقت یا نیمه وقت در مراکز تحقیقات دانشگاه هستند، دعوت به عمل می آورد.
تصویر
برگزاری جلسات دفاع پایان نامه های دستیاران گروه روانپزشکی
01:00 1395/11/26
تصویر
09:26 1395/10/29
سرکار خانم دکتر ضرابی عضو مرکز تحقیقات علوم رفتاری، شناختی و اعتیاد کاوش، موفق به ارتقاء رتبه علمی ازاستادیاری به دانشیاری گردیدند
 
منابع علمی