جستجو:  
چهارشنبه 6 مرداد 1400
تاریخ 1400/03/12     تعداد دفعات مشاهده 24 بار     ساعت 12:00     گروه خبری اخبار IT

اولین جلسه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی با دستور کار ارائه فایل های مورد نیاز به دفتر مدیریت آمار و فناوری وزارت متبوع تشکیل شد .
تصویر

به گزارش روابط عمومی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه امروز چهارشنبه 12 ام خرداد ماه سال جاری جلسه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی در بستر اسکای روم و باحضور سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت متبوع و مدیران آمار و فناوری دانشگاههای سراسر کشور رأس ساعت 9 صبح برگزار گردید .

در ابتدای جلسه دکتر علی شریفی ، سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ضمن تأکید بر بحث حریم خصوصی و امنیت دیتاها درسامانه ها افزود : نقش وزارت بهداشت به روشنی درسایت ریگولاتوری مشخص شده است این نقش  شامل نظارت بر سوییچ و تبادل داده ها ، رصد به موقع تخلفات و مشکلات وپیشگیری از وقوع آنها است .

وی ادامه داد درصورتی که داده های بهداشت و درمان افراد صیانت نشود درواقع به حریم خصوصی آنها احترام گذاشته نشده و به استفاده از امضاء و مهر دیجیتال به جای امضاء الکترونیک اشاره کرد.

دکتر شریفی ادامه داد با استفاده از امضاء دیجیتال هویت فرد ثبت میگردد و خاطر نشان کرد با آغاز برنامه نسخه الکترونیک الزامات جدیدی به اصل امنیت دیجیتال از جمله محرمانگی ، جامعیت ، انکار ناپذیری و تصدیق هویت در ایجاد زیرساخت ارتباطی بسیار پررنگ میگردد لذا استناد پذیری اسناد و داده پیامهایی که جایگزین اسناد و مکاتبات می گردند دارای الزام حقوقی جدی است که مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دراین راستا اقدامات قانونی و فنی برای ایجاد مرکز میانی صدور گواهی الکترونیک سلامت ( مهر سازمانی امضاء دیجیتال حوزه سلامت ) را انجام داده است .

وی به ارسال نسخ الکترونیک بربستر امن وزارت بهداشت و از درگاه یکپارچه اطلاعات (دیتاس) تأکید کرد و ادامه داد ارسال اطلاعات به صورت امن خواهد بود و زیر ساخت های ارسال نسخ نیز در همین درگاه قرار داده شده است .

سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت افزود ،تا زمانی که مراکز مهر سازمانی را دریافت ننمایند امکان ارسال اطلاعات را نخواهند داشت و نسبت به حفظ کلید خصوصی نزد دانشگاهها تأکید کرد.کلید خصوصی گواهی نرم افزاری است که در قالب فایل توسط درخواست کننده ایجاد می شود و متذکر شد امضاء الکترونیک قبل از اینکه موضوع  فنی باشد مسئله حقوقی است وی در ادامه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه pocssupport.behdasht.gov.ir  جهت اجرای فرایند کار به بیان توضیحات لازم پرداخت.

در خاتمه هر یک از مدیران شرکت کننده در جلسه به بیان چالش ها و موانع و ارائه راهکارهای لازم دراین زمینه پرداختند .