جستجو:  
یکشنبه 23 خرداد 1400
 
 
test
چاپ
 
     

 
 
سامانه رسیدگی به اسناد بستری
1. نحوه جستجوی پرونده های ارسالی موفق که در سامانه مشاهده نمی شوند چگونه است؟ 1398/07/30

پنل طرف قرارداد < گزارشات < گزارش مراکز طرف قرارداد < گزارشات پرونده < جستجوی پرونده

2. علت خطای " سهم سازمان با نوع پرونده همخوانی ندارد " چیست؟ 1398/07/30

این یک پیام خطا می باشد و درصورتی که سهم سازمان با نوع پرونده همخوانی نداشته باشد نمایش داده می شود. برای رفع این خطا باید درصد پرونده را نسبت به نوع پرونده بررسی کنید. همچنین باید در his اصلاح  شوند . ویا با تیم برنامه نویس سامانه his تماس حاصل نمایید .
 
 
 
 

3. علت عدم همخوانی تعهد بیمه پایه در سطح دو و سه خدمات چیست؟ 1398/07/30

این یک پیام خطا می باشد و درصورتی که مبلغ تعهد بیمه پایه در سطح 2 و 3 یکسان نباشد نمایش داده
میشود. برای رفع این خطا باید تعهد مربوطه در سطح دو با جمع تعهدات در سطح 3 دارای مبلغ یکسان باشد.
اگر از صحت اطلاعات his مربوطه اطمینان دارید با تیم برنامه نویس his مربوطه تماس حاصل نمایید.
 
 
 

4. کدینگ داروها را از کجا باید تهیه کنیم؟ 1398/07/30

http://mdp.ihio.gov.ir  از وب سایت
 
 

5. علت عدم تطابق نام پزشک و یا تخصص پزشک در his با سامانه رز چیست؟ 1398/07/30

 هنگام مشاهده این خطا شما می توانید، اطلاعات صحیح پزشک مورد نظر را به همراه تصویر مدرک معتبر که
نام پزشک به همراه شماره نظام و تخصص در آن ذکر شده باشد، به پشتیبانی سامانه رز اعلام کنید. سپس
اطلاعات صحیح ثبت می گردد.

6. منظور از خطای عدم همخوانی در پرونده ها چیست؟ 1398/07/30

باید در پرونده ها در همه ی خدمات در سه سطح پرونده مبالغ با همدیگر همخوانی داشته باشد که برای این
امر باید پرونده را در سامانه ابطال کنید و بعد از اصلاح در his مجدد آن را ارسال کنید.

7. آیا امکان درخواست ابطال پرونده ها به صورت کلی درسامانه رز وجود دارد؟ 1398/07/30

جهت ابطال پرونده ها به صورت کلی درسامانه رز، در مواقع ضرورت توسط تیم پشتیبان سامانه رز امکان
پذیر است که این امر توسط کاربران سامانه امکان پذیر نمی باشد. برای ابطال کردن باید مدیر پروژه بیمه
سلامت یا دانشگاه نیز درخواست دهد

8. علت خطای "درصد سهم سازمان اشتباه محاسبه شده است "چیست؟ 1398/07/30

 دراین پرونده مبلغ سهم سازمان یا مبلغ تعهد بیمه پایه خدمتی اشتباه ارسال شده به همین  دلیل با خطای درصد
سهم سازمان روبرو می شوید.
  اگر از اطلاعات his مربوطه اطمینان دارید با تیم برنامه نویس his مربوطه تماس حاصل نمایید .
 در پرونده های بستری نسبت سهم سازمان به تعهد بیمه باید 90 درصد و در پرونده های بستری موقت 70
درصد باشد که برای این امر باید پرونده را در سامانه ابطال کنید و بعد از اصلاح در his مجدد آن را ارسال
کنید.

9. علت عدم مشاهده برخی از پرونده های ارسالی موفق از his به سپاس در سامانه رزچیست؟ 1398/07/30

علت عدم مشاهده پرونده های ارسال موفق چند حالت دارد:
 پرونده از سپاس برای ما کلاً ارسال نشده باشه که اخیراً کمتر مشاهده شده و به زودی مشکل کاملا
برطرف خواهد شد.
 درصف ارسال سپاس است که بین پنج دقیقه تا پنج ساعت در بدترین حالت زمان صرف می شود.
 در صف کنترل و ثبت سامانه رز است که آن هم بین پنج دقیقه تا پنج ساعت در بدترین حالت زمان
صرف می شود.
 در سامانه رز ثبت شده اما به دلیل داشتن مشکل ساختاری با خطا روبرو شده است. دراین حالت
میتوانید از طریق پنل مراکز طرف قرارداد، با استفاده از تایل گزارش جستجوی پرونده پیگیری کنید.
برای رفع این خطا می بایست اطلاعات پرونده و یا کدینگ و مپینگ ها را بررسی و اصلاح کرده و
سپس از his مربوطه به سپاس ارسال کنید.
 در کارتابل کاربر جاری نمایش داده نمی شود. برای مثال چنانچه یک مسئول درآمد آن فعالیت را
پذیرش کرده باشد، دیگر مسئولین درامد پرونده را مشاهده نخواهند کرد. که این مورد نیز از طریق
پنل مراکز طرف قرارداد با استفاده از تایل گزارش جستجوی پرونده ها قابل مشاهده است. دسترسی کاربر دچار مشکل است که در این صورت بسیاری از پرونده ها یا همه پرونده ها برای او
قابل مشاهده نخواهد بود.
 در داده های آن مشکلی وجود دارد که باید شماره پرونده مورد نظر به اضافه کدهای رهگیری سپاس
را برای پشتیبان در قالب فایل اکسل ارسال کنید.

10. علت عدم تطابق عنوان و یا کد خدمت پرونده ارسالی از his به سپاس در سامانه رزچیست؟ 1398/07/30

 ارسال اطلاعات اشتباه از his به سپاس است. دراکثر موارد کدهای خدمات در his با کدهای استاندارد وزارت
بهداشت متفاوت است. که نباید هنگام تبدیل به فایل xml جابه جا شود.