یکشنبه 30 خرداد 1400
تاریخ 1400/02/20     تعداد دفعات مشاهده 32 بار     ساعت 09:00     گروه خبری اخبار بیمارستان امام رضا شفت

اهدای یک دستگاه ویلچر به همراه یک عدد کپسول اکسیژن و مانومتر به بیمارستان امام رضا (ع)شفت
تصویر ه گزارش روابط عمومی بیمارستان امام رضا (ع)شفت  امروز شنبه 18 اردیبهشت 1400 از طرف خانواده مرحوم سید اسماعیل سروش هاشمی یک دستگاه ویلچر به همراه یک عدد کپسول اکسیژن ویک عدد مانومتر  با ارزش 50 میلیون ریال  به بیمارستان امام رضا (ع)  اهدا گردید