یکشنبه 30 خرداد 1400
تاریخ 1400/02/12     تعداد دفعات مشاهده 31 بار     ساعت 09:00     گروه خبری اخبار بیمارستان امام رضا شفت

مراسم معارفه سرپرست مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان امام رضا(ع) شفت
تصویر به گزارش روابط عمومی رئز یکشنبه 15 اردیبهشت 1400 مراسم معارفه خانم حمیده رضایی به عنوان سرپرست مدیدیتی خدمات پرستاری بیمارستان با حضور خانم طاهری زاهدی صفت مدیر خدمات پرستاری دانشگاه ،دکتر شهبازیان رییس بیمارستان و جمعی از پرسنل بیمارستان در سالن امفی تائتر برگزار گردید