صفحه اصلی |  سه شنبه 1 تیر 1400 English
جستجو:  
پایان نامه ها
چاپ

 

 

 

ردیف

عنوان طرح تحقیقاتی پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

دانشجو

تاریخ دفاع 

1

بررسی شیوع آنوریسم آئورت شکمی در بیماران بالای 50 سال کاندید اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک مراجعه کننده به بیمارستان حشمت شهر رشت

دکتر محمد رضا آقاجان خواه

دکتر حسن مولادوست

دکتر نگار مقدم

1396/03/10

2

بررسی ارتباط پارامترهای فاز اجکشن در اکوکاردیوگرافی با شدت تنگی دریچه ریوی در بیماران مبتلا به تنگی دریچه ریوی مراجعه­کننده به مرکز آموزشی درمانی قلب دکتر حشمت رشت طی سال 1396

دکتر محمد رضا آقاجان خواه

دکتر حسن مولادوست

دکتر امیر اریس

1397/05/10

 

3

مقایسه عملکرد سیستولیک و دیاستولیک بطن چپ و راست در افراد با یا بدون بلوک شاخه­ای راست ایدئوپایتک مراجعه کننده به بیمارستان دکتر حشمت رشت طی سال 97-1396

دکتر محمد اسدیان راد، دکتر محمدرضا آقاجان خواه

دکتر حسن مولادوست

دکتر امیر سواررخش

1398/04/19

4

ارزش پیش بینی کنندگی memory T wave برای پاسخ به درمان به CRT (Cardiac Resynchronization Therapy) در بیماران با نارسایی قلب در بیمارستان حشمت رشت و شهید رجایی تهران درسال های 95-1394

دکتر محمد اسدیان راد

دکتر حسن مولادوست

دکتر حامد واعظ زاده

1398/05/15

5

بررسی همراهی بیماری ­های مادرزادی و غیرمادرزادی قلبی با آنوریسم سپتوم بین دهلیزی با استفاده از روش اکوکاردیوگرافی در مراجعه­ کنندگان به بیمارستان دکتر حشمت رشت در سال  1397

دکتر محمدرضا آقاجان خواه

دکتر حسن مولادوست، دکتر احسان کاظم نژاد

دکترمهشید احتشامی

1398/06/30

6

بررسی ویژگی های بیومکانیکال شریان کاروتید مشترک به روش تصویربرداری بردار سرعت (VVI) در بیماران مبتلا به بیماری شریان کرونر (CAD)  در مقایسه با افراد نرمال در بیمارستان حشمت در سال 97-1396

دکتر محمدرضا آقاجان خواه

دکتر حسن مولادوست

دکتر صمد صادق زاده

1398/8/13 

7

مقایسه دوز موثر تابشی با استفاده از دو روش ضریب تبدیل تفکیک جنسی و متوسط جنسی در بیماران تحت آزمون های آنژیوگرافی عروق کرونر مراجعه کننده به بیمارستان حشمت شهر رشت

دکتر حسن مولادوست

دکتر محمدرضا آقاجان خواه

دکتر الهه دادرس

1399/01/26
 

 
 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/06/19
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  204
امروز :  2
دیروز :  0