سه شنبه 25 خرداد 1400
 
 
واحد كارگزيني
چاپ
 
نام مسئول واحد:خانم طیبه لامعی لنگرودی

مدرک تحصیلی:مدیریت دولتی

سابقه کار: 15 سال

تلفن داخلی: 217

آدرس الکترونیکی:

tlamei@yahoo.com 

 
نام کارشناس واحد:خانم زری همتی بیجارپس

مدرک تحصیلی:علوم اجتماعی

سابقه کار: 17سال

تلفن داخلی: 217

آدرس الکترونیکی:

z.hemati1355@gmail.com
 
نام کارشناس واحد:سودابه خانعلی زاده

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سابقه کار: 11سال

تلفن داخلی: 217

آدرس الکترونیکی:

sodabeh.khanalizadeh1397@gmail.com
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/10/29
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1319
امروز :  2
دیروز :  0