صفحه اصلی |  پنجشنبه 3 تیر 1400 English
جستجو:  
تاریخ 1399/08/06         ساعت 10:24:27     گروه خبری اخبار و تازه های مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست

برگزرای جلسه مصاحبه دکتری پژوهش محور حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست
تصویر

 برگزرای جلسه مصاحبه دکتری پژوهش محور حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست

در روز چهار شنبه مورخ 1399/7/30 جلسه مصاحبه دکتری پژوهش محور حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست در معاونت پژوهشی برگزار گزدید.