صفحه اصلی |  چهارشنبه 26 خرداد 1400 English
جستجو:  
صفحه اصلی >  آرشیو اخبار و تازه های مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست
گروه های خبری راهنما
جستجو
تمام موارد اختیاری می باشند.
با انتخاب هریک از گروهها، اخبار مربوط به آن گروه را مشاهده خواهید کرد. برای بازگشت به حالت اولیه کلید "نمایش همگی" را فشار دهید.
اخبار و تازه های مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست 1399/11/07

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست

تصویر
اخبار و تازه های مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست 1399/08/06

برگزاری جلسه های شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست

تصویر
اخبار و تازه های مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست 1398/11/29

برگزاری انتخابات رییس مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست

اخبار و تازه های مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست 1398/07/30

جلسه بررسی فعالیت ها و عملکرد های مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست

اخبار و تازه های مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست 1397/07/24

برگزاری ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست