صفحه اصلی |  پنجشنبه 3 تیر 1400 English
جستجو:  
اعضای شورای پژوهشی
چاپ
 اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست که همگی دانش آموخته رشته های مرتبط بوده و در زمینه های مختلف علوم بهداشتی فعالیت دارند بترتیب حروف الفبا عبارتند از:

1-

دکتر شهیاد آذری حمیدیان، دکتری تخصصی (PhD) حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، دانشیار

2-

دکتر مهدی شیرزاد سیبنی ، دکتری تخصصی (PhD) بهداشت محیط، استادیار

3-

دکتر مهرداد فرخی کری بزرگ، دکتری تخصصی (PhD) بهداشت محیط، استاد

4-

دکترربیع ا... فرمان بر، دکتری تخصصی (PhD) آموزش بهداشت، دانشیار

5-

دکتر پریسا کسمایی، دکتری تخصصی (PhD) آموزش بهداشت، استادیار

6-

دکتر فردین مهرابیان، دکتری تخصصی (PhD) مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشیار

7-

دکتر آزیتا محققیان، دکتری تخصصی (PhD) بهداشت محیط، استادیار

8-

دکتر محمود حیدری، دکتری تخصصی (PhD) بهداشت حرفه ای، استادیار

9-

دکتر سید داود اشرفی، دکتری تخصصی (PhD) بهداشت محیط، استادیار

10

دکتر سعید دعایی، دکتری تخصصی (PhD) علوم تغذیه، استادیار

 11  دکتر جلیل جعفری، دکتری تخصصی (PhD) بهداشت محیط، استادیار
 12  دکتر فتانه بخشی، دکتری تخصصی (PhD) آموزش بهداشت، استادیار
 13 دکتر نوشین روحانی تنکابنی، دکتری تخصصی (PhD) آموزش بهداشت، استادیار
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/03/23
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  854
امروز :  1
دیروز :  0