صفحه اصلی |  دوشنبه 31 خرداد 1400 English
جستجو:  

 

 

ارتباط سازمانی (Affiliation) مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست

     مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

                Research Center of Health and Environment, School of Health, Guilan University of Medical Sciences,

Rasht, Iran
 
اخبار و تازه های مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست
Rss
تصویر
12:10 1399/11/07
برگزاری جلسه دفاع پایان نامه مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست
تصویر
10:33 1399/08/06
جلسه های شورای پژوهشی مرکز به منظور بررسی 5 طرح (پایان نامه)
تصویر
10:24 1399/08/06
برگزرای جلسه مصاحبه دکتری پژوهش محور حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست
تصویر
18:49 1398/11/29
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست در ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ 29/11/98 در دفتر رئیس دانشکده بهداشت با حضور اعضای اصلی شورای مرکز و نمایندگان معاونت پژوهشی دانشگاه آقای دکتر ابراهیمی و خانم زنده دل برگزار شد. در این جلسه انتخابات مرکز برگزار شد و به اتفاق ارا آقای دکتر شهیاد آذری حمیدیان به عنوان رئیس مرکز انتخاب گردید.
تصویر
12:27 1398/07/30
جلسه بررسی فعالیت ها و عملکرد های مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست در ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/7/29 در معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید.
تصویر
بازدید هیات ناظر معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست
14:40 1397/10/03
در روز دوشنبه مورخ 1397/10/3 هیات ناظر معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شامل آقایان دکتر دل پسند ، آقای اسلامی و خانم رفیعی از مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست بازدید کردند. در جلسه ای که به این منظور با حضور رییس مرکز تحقیقات دکتر شهیاد آذری حمیدیان و کارشناس مرکز آقای بهزاد نوروزی و برخی از اعضای هیات پژوهشی مرکز شامل آقایان دکتر شیرزاد سیبنی، دکتر اشرفی، دکتر حیدری و خانم ها دکتر کسمایی و دکتر محققیقان برگزار شد. وضعیت این مرکز و امتیازات و محدودیت های آن بررسی گردید، همچنین هیات ناظر از آزمایشگاه مرکز بازدید کردند.
تصویر
08:39 1397/05/22
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از همکاران شاغل در دانشگاه که علاقمند به همکاری تمام وقت یا نیمه وقت در مراکز تحقیقات دانشگاه هستند، دعوت به عمل می آورد.
 
منابع علمی

علم سنجی مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست

 

علم سنجی دانشکده بهداشت