صفحه اصلی |  شنبه 27 دی 1399 English
جستجو:  

 

 

ارتباط سازمانی (Affiliation) مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست

     مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

                Research Center of Health and Environment, School of Health, Guilan University of Medical Sciences,

Rasht, Iran
 
اخبار و تازه های مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست
Rss
10:33 1399/08/06
جلسه های شورای پژوهشی مرکز به منظور بررسی 5 طرح (پایان نامه)
10:24 1399/08/06
برگزرای جلسه مصاحبه دکتری پژوهش محور حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست
18:49 1398/11/29
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست در ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ 29/11/98 در دفتر رئیس دانشکده بهداشت با حضور اعضای اصلی شورای مرکز و نمایندگان معاونت پژوهشی دانشگاه آقای دکتر ابراهیمی و خانم زنده دل برگزار شد. در این جلسه انتخابات مرکز برگزار شد و به اتفاق ارا آقای دکتر شهیاد آذری حمیدیان به عنوان رئیس مرکز انتخاب گردید.
12:27 1398/07/30
جلسه بررسی فعالیت ها و عملکرد های مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست در ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/7/29 در معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید.
بازدید هیات ناظر معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست
14:40 1397/10/03
در روز دوشنبه مورخ 1397/10/3 هیات ناظر معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شامل آقایان دکتر دل پسند ، آقای اسلامی و خانم رفیعی از مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست بازدید کردند. در جلسه ای که به این منظور با حضور رییس مرکز تحقیقات دکتر شهیاد آذری حمیدیان و کارشناس مرکز آقای بهزاد نوروزی و برخی از اعضای هیات پژوهشی مرکز شامل آقایان دکتر شیرزاد سیبنی، دکتر اشرفی، دکتر حیدری و خانم ها دکتر کسمایی و دکتر محققیقان برگزار شد. وضعیت این مرکز و امتیازات و محدودیت های آن بررسی گردید، همچنین هیات ناظر از آزمایشگاه مرکز بازدید کردند.
08:39 1397/05/22
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از همکاران شاغل در دانشگاه که علاقمند به همکاری تمام وقت یا نیمه وقت در مراکز تحقیقات دانشگاه هستند، دعوت به عمل می آورد.
 
منابع علمی