شنبه 2 مرداد 1400
تاریخ 1395/05/03     تعداد دفعات مشاهده 2082 بار     ساعت 11:50:42     گروه خبری معرفی ترکیبات طبیعی

سیانیدین در گل های گیاه Centaurea از خانواده کاسنی، گلبرگ های گونه های مختلف گل سرخ (Rosa spp)،.....
تصویر
 

ساختار رایجترین آنتوسیانین های موجود در گیاهان دارویی

 
 

سیانیدین در گل های گیاه Centaurea از خانواده کاسنی، گلبرگ های گونه های مختلف گل سرخ (Rosa spp)، انواع میوه های جنس Prunus مانند گیلاس و نیز در شقایق قرمز(Papaver rhoeas) موجود است.

 

 

 

Cornflower

Centaurea cyanus

Family: Asteraceae

 

Rosa spp

Cherries (A cherry is the fruit of many plants of the genus Prunus)

 

Papaver rhoeas

Family:Papaveraceae

دارای آنتوسیانیدین پلارگونیدین می توان به انار و از گیاهان دارای دلفینیدین میتوان به گل بنفشه و زبان پس قفا اشاره نمود.