سه شنبه 4 آذر 1399
تاریخ 1395/08/02     تعداد دفعات مشاهده 12249 بار     ساعت 12:56:36     گروه خبری داروهای گیاهی

نام فارسی:گزنه نام علمی: Urticadioica نام عمومی: Stinging nettle, Nettle خانواده گیاهی: Urticaceae بخش مورد استفاده : ریزوم و ریشه خشک شده، برگ و دانه گیاه، گیاه گل دار خشک شده
گزنه