شنبه 15 آذر 1399
تاریخ 1397/02/08     تعداد دفعات مشاهده 427 بار     ساعت 12:51:19     گروه خبری اخبار و تازه های گیاهان دارویی

در راستای تحقق اهداف آموزشی بسته گیاهان دارویی کلاس درس فارماکوگنوزی نظری دانشجویان داروسازی در باغ گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده داروسازی؛ برای اولین بار کلاس درس فارماکوگنوزی نظری دانشجویان داروسازی  توسط خانم دکتر فاطمه یوسف بیک عضو هیات علمی گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی و سرپرست بسته گیاهان دارویی در باغ گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد. در طول برگزاری کلاس دانشجویان با گونه های مختلف کاشته شده در باغ آشنا شدند و توضیحاتی در مورد خانواده های مختلف گیاهی ارائه گردید. همچنین مقرر شد تا دانشجویان بر حفظ و نگهداری گونه های کاشته شده در باغ  نظارت علمی داشته باشند.