جمعه 7 آذر 1399
Rss
12:34 1396/11/14
تهیه کنندگان: ماهان مولایی - کوثر موسوی نسب
12:23 1396/11/14
دانشکده داروسازی گیلان گردآوری : پریسا علی پور- معصومه محمدی
14:55 1395/10/01
نام فارسی: گل انگشت دانه نام علمی: Digitalis Lanata نام عمومی: woolly foxglove یا Grecian foxglove خانواده گیاهی: Scrophulariaceae
14:04 1395/08/26
نام فارسی: نعنا نام علمی:L. Mentha Piperita نام عمومی: black mint, lamb-mint خانواده گیاهی: Labiatae
13:54 1395/08/26
نام فارسی: گل راعی، علف چای، هوفاریقون نام علمی: Hypericum perforatum L. نام عمومی: perforated hypericon خانواده گیاهی: Hypericaceae
1395/08/02
نام فارسی:گزنه نام علمی: Urticadioica نام عمومی: Stinging nettle, Nettle خانواده گیاهی: Urticaceae بخش مورد استفاده : ریزوم و ریشه خشک شده، برگ و دانه گیاه، گیاه گل دار خشک شده
1395/07/27
نام فارسی: سنا یا سنا مکی نام علمی: Cassia angustifoliaVahl نام عمومی: TennevellySenna خانواده گیاهی:Fabaceae بخش مورد استفاده: برگ ها ومیوه
1395/07/16
نام فارسی: مرزنجوش نام علمی: Origanum vulgare خانواده : Labiatae ( Lamiaceae ) یا نعناییان بخش مورد استفاده : برگ وسرشاخه های گلدار