سه شنبه 1 تیر 1400
Rss
تصویر
07:37 1400/01/18
تهیه کنندگان: دکتر فاطمه یوسف بیک- دکتر غزاله همتی
تصویر
12:13 1399/10/29
تهیه کنندگان: دکتر فاطمه یوسف بیک- دکتر غزاله همتی
تصویر
11:59 1399/10/29
تهیه کنندگان: دکتر فاطمه یوسف بیک- دکتر غزاله همتی
تصویر
12:34 1396/11/14
تهیه کنندگان: ماهان مولایی - کوثر موسوی نسب
تصویر
12:23 1396/11/14
دانشکده داروسازی گیلان گردآوری : پریسا علی پور- معصومه محمدی
تصویر
14:55 1395/10/01
نام فارسی: گل انگشت دانه نام علمی: Digitalis Lanata نام عمومی: woolly foxglove یا Grecian foxglove خانواده گیاهی: Scrophulariaceae
تصویر
14:04 1395/08/26
نام فارسی: نعنا نام علمی:L. Mentha Piperita نام عمومی: black mint, lamb-mint خانواده گیاهی: Labiatae
تصویر
13:54 1395/08/26
نام فارسی: گل راعی، علف چای، هوفاریقون نام علمی: Hypericum perforatum L. نام عمومی: perforated hypericon خانواده گیاهی: Hypericaceae