جستجو:  
سه شنبه 5 مرداد 1400
 
 
معرفی و شرح وظایف
چاپ

مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

علوم پزشکی گیلان


معرفی مدیریت:

مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی گیلان، از مجموعه مدیریتهای ستادی و زیرمجموعه ریاست محترم دانشگاه می باشد. وظایف اصلی این مدیریت در بخش های بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات خلاصه می گردد. ارزیابی واحدهای تابعه دانشگاه از طریق شاخص های عمومی و اختصاصی تدوین شده، بازرسی موردی و یا دوره ای و بررسی و پیگیری شکایات واصله و ارسال پاسخ به مراکز نظارتی و در صورت لزوم به متقاضی از جمله اقداماتی است که در این مدیریت صورت می پذیرد. اساس ارزیابی عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مجموعه اهداف راهبردی و اجرای نظام مدیریت عملکرد در واحدهای ستادی و تابعه این دانشگاه می باشد، که با پایش آن و اعلام میزان موفقیت واحدهای اجرایی در راستای اهداف و برنامه های پیش بینی شده توسط کارشناسان این مدیریت مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند.

شرح وظایف مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

این مدیریت از واحدهای اجرایی و برنامه ریزی می باشد که مستقیما" تحت امر ریاست دانشگاه عمل نموده و به عنوان بازوی اجرایی مدیریت عمل می نماید.

وظایف مدیریت مذکور به شرح ذیل می باشد:

واحد بازرسی ویژه:

* بازرسی از پرونده ها و واحدهای تابعه و تحت نظارت دانشگاه شامل: شبکه های بهداشت و درمان، معاونت ها، دانشکده ها، مراکز آموزشی درمانی، بیمارستان ها، مراکز بهداشت می باشد.

* بازرسی هدفمند از سطوح ستادی و عملیاتی، خدمت رسانی و واحدهای تامین کننده خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی

* برنامه ریزی و همکاری با بازرسی کل کشور

* برنامه ریزی و همکاری با بازرسی استانداری

واحد ارزیابی عملکرد:

* همکاری و پیگیری امور مرتبط با ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و جامعه

* ارزیابی عملکرد سازمانی و واحدهای تابعه و گزارش به ریاست محترم دانشگاه و مراجع ذیصلاح

واحد پاسخگویی به شکایات:


* بررسی پرونده ها به صورت موردی یا هدفمند جهت گزارش به ریاست دانشگاه یا مراجع ذیصلاح

* همکاری و پیگیری پرونده های ارجاع شده از بازرسی کل کشور، استانداری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حراست، تخلفات اداری و نهادهای نظارتی و سایر سازمان ها بر حسب موضوع

* رسیدگی به گزارشات و شکایات مردمی در کلیه سطوح سازمانی

* رسیدگی به گزارشات ، درخواست ها ، شکایات و ... در بستر سامد (سامانه ارتباط ملت و 
دولت)


 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/02/15