جمعه 8 مرداد 1400
EN
تاریخ 1400/03/10     تعداد دفعات مشاهده 117 بار     ساعت 13:00     گروه خبری دانشکده بهداشت

سرپرست مرکز رشد و فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از مرکز رشد و مجموعه آزمایشگاه ها ی دانشکده بهداشت بازدید به عمل آوردند.
تصویر  vر

روز دوشنبه دهم خرداد ماه 1400، دکتر جلیل جلیلی سرپرست مرکز رشد و فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از مرکز رشد و مجموعه آزمایشگاه های دانشکده بهداشت بازدید به عمل آوردند. هدف از این بازدید مشاهده نحوه استقرار و پیشرفت شرکت‌ها از نظر هم افزایی و تعامل با دانشگاه در زمینه‌های مختلف از جمله تحقیقات کاربردی، پایان نامه‌های محصول محور، فعالیت دانشجویان کارشناسی ارشد بود.