پنجشنبه 7 مرداد 1400
EN
منو
 
 
 
کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

تعریف رشته: رشته تحصیلی آموزش بهداشت یکی از دوره های تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته می باشد که در آن دانش آموختگانی تربیت میشوند که از دانش و مهارت کافی برای طراحی برنامه ریزی اجرا وارزیابی برنامه های آموزشی مرتبط با سلامت برخوردار باشند ومردم را در جهت تامین، حفظ وارتقای سلامت خود برای زندگی سالم، توانمند سازندوبا جلب مشارکت مردم و حمایت سیاستگزاران فرهنگ سلامت را در اجتماع بهبود بخشند.

طول دوره و نظام آموزشی مطابق آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی می باشد.

نام دروس وتعداد واحدهای درسی:

تعداد کل واحدهای این دوره 32 واحدو شامل 20 واحد

دروس اختصاصی اجباری و6 واحد دروس اختصاصی اختیاری و6  واحد پایان نامه می باشد. علاوه بر این دروس دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تمامی یا تعدادی از دروس کمبود یا جبرانی (جدول ج) رابگذرانند:

دروس اختصاصی اجباری (Core) 20 واحد                        

دروس اختصاصی اختیاری(None Core       

پایان نامه 6 واحد

رسالت (mission):

ماموریت رشته آموزش بهداشت ، تربیت دانش آموختگانی است که با کسب دانش و مهارتهای حرفه ای قادر به شناخت جامعه، ارزیابی نیازها، برقراری ارتباط مناسب، تصمیم گیری، ارائه خدمات اموزشی، پژوهشی و مشاوره ای باشند به گونه ای که به ارتقای سلامت و شکل گیری سبک زندگی سالم منتهی گردد.

چشم انداز (vision):

با اجرای این برنامه امید میرود که نقش کلیدی در ترویج مفاهیم مربوط به ارتقای سلامت در کشور ومنطقه منطبق با نیازهای جامعه آینده فراهم گردد.

اهداف کلی (Aims):

هدف کلی این رشته تربیت دانش آموختگانی که قادر باشند:

از طریق مداخلات آموزشی ، پژوهشی و مشاوره ای ، در رفتار افراد در جهت اهداف برنامه تغییر ایجادکنند.

در سبک زندگی با استفاده از مولفه های اجتماعی و ایجاد محیط های حمایتی و روش های نوین مدیریتی تاثیرگذار باشند.
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/03/19
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  2515
امروز :  4
دیروز :  2