پنجشنبه 7 مرداد 1400
EN
منو
 
 
 
بهداشت عمومی- کارشناسی ناپیوسته
تعریف رشته:  بهداشت عمومی شاخه اساسی علوم بهداشتی است. دانش آموختگان آن در جهت حفاظت ، ارتقاء و بازسازی سلامت افراد جامعه فعالیت می کنند. دانش آموختگان این رشته باید مجهز به مجموعه ای از علوم ، مهارتها و اعتقاداتی باشند که در جهت حفظ، توسعه و ارتقاء سلامت جامعه تلاش نمایند
 
 طول دوره: مطابق آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی می باشد.
 
تعداد واحدهای درسی:65واحد


دروس عمومی:9واحد
دروس پایه واصلی: 11واحد
دروس اختصاصی: 33واحد
کارآموزی در عرصه: 12واحد

رسالت(Mission)

رسالت رشته کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی آموزش و تربیت نیروهای آشنا، معتقد و عامل به مفاهیم، مبانی و راهکارهای تامین، حفظ و ارتقاء سلامت برای جامعه- خانواده و فرد است.

چشم انداز(Vision)

فراگیرندگان ضمن تثبیت جایگاه خود در بخش بهداشت و آموزش براساس استانداردهای جهانی امکان جذب در بازار کار و رفع نیاز جامعه را ایجاد نمایند.

 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/03/19
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1544
امروز :  1
دیروز :  2