پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400
EN
منو
 
 
 
مهندسی بهداشت حرفه ای- کارشناسی پیوسته

تعریف رشته:بهداشت حرفه ای علم و فنی است که با پیش بینی ، شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل مخاطره زای شغلی در جهت تامین ،حفظ و ارتقاء بالاترین سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان تمام مشاغل پیشگیری از مخاطرات ایمنی و سلامت کارکنان در محیط کار ، حفاظت کارکنان در برابر مخاطرات ناشی از عوامل زیان آور محیط کار ، به کارگیری کارکنان در محیط شغلی سازگار با توانایی های جسمی و روانی آنان و تطبیق کار با انسان تلاش می کند.

طول دوره:

طول دوره و شکل نظام آموزشی دوره کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای مطابق با آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی،کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی پیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است.

واحدهای درسی:

تعداد کل واحدهای درسی این دوره 130واحداست که به شرح زیر می باشد:

دروس عمومی  22واحد

دروس پایه و اختصاصی 92واحد

کارآموزی در عرصه 16واحد

رسالت برنامه آموزشی در تربیت نیروی انسانی

ماموریت اصلی رشته ،تربیت دانش آموختگانی است که قادرند با پیش بینی، ارزیابی و کنترل عوامل مخاطره زای محیط کار ، سلامت جسمانی روانی و اجتماعی نیروی کار را تا بالاترین سطح ممکن تامین نموده وبا به کار گماردن در کارهای متناسب با قابلیت های جسمی و روانی ، بهره وری و اثربخشی آنان را ارتقا بخشد.

چشم انداز آموزشی در تربیت نیروی انسانی

اتظار میرود که در 10 سال آینده دانش آموختگان این رشته با اشتغال پستهای شغلی مورد نیاز در کارخانه جات ومراکزکارکشور با بکارگیری نتایج علمی روز و همکاری و هماهنگی با سایر متخصصان موجب ارتقای سطح سلامت کارکنان مشاغل تحت پوشش خود تا بالاترین حدممکن شوندودر نتیجه سطح رضایتمندی ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت همچنین سطح بهره وری و اثربخشی فعالیتها نیز نسبت به وضعیت موجود ارتقاء یابد.

اهداف کلی رشته: (Aims)

تامین حفظ وارتقاء بهداشت و سلامت جسمی روانی واجتماعی شاغلین

پیشگیری ازبیماریها وحوادث ناشی از کار

 
تطابق شرایط کاربا انسان به منظور کاهش اثرات سوء برسلامت انسان
 
 
برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته مهندسی بهداشت حرفه ای
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/29
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1153
امروز :  1
دیروز :  0