پنجشنبه 14 اسفند 1399
EN
منو
 
 
 
مهندسی بهداشت محیط- کارشناسی ناپیوسته

تعریف رشته: کارشناسی ناپیوسته رشته بهداشت محیط شاخه ای از علوم بهداشتی است که به منظور حفظ و ارتقاء سلامت انسان به شناسایی، ارزشیابی، راهبری، کنترل و مدیریت عوامل آلاینده ها و مزاحم محیطی می پردازد که بر سلامت و زندگی انسان و محیط موثر است.

یکی از مقاطه رشته بهداشت محیط دوره کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط است که در ادامه دوره کاردانی بهداشت محیط می باشد هدف این دوره تربیت دانش آموختگانی است که بتوانند در جهت حفظ و ارتقاء سلامتی انسان در جوامع شهری و روستایی نسبت به شناسایی و کنترل عوامل آلاینده محیط در زمینه های تصفیه و سالمسازی آب ف جمع آوری و تصفیه و دفع فاضلاب، جمع آوری و دفع مواد زائد جامد خانگی و صنعتی، کنترل آلودگی و ارائه راه حل های مناسب و اجرایی اقدام نمایند و قادر به همکاری در پروژه های تحقیقاتی در زمینه های مذکور باشند.

طول دوره و شکل نظام

طول دوره و نظام آموزشی ناپیوسته بهداشت محیط مطابق آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته شورای عالی برنامه ریرزی علوم پزشکی می باشد.

تعداد کل واحدهای دوره کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط 65 واحد به شرح زیر می باشد

دروس عمومی 9 واحد

دروس اختصاصی اجباری 45 واحد

دروس اختصاصی اختیاری 3 واحد

کارآموزی در عرصه 8 واحد
 

رسالت برنامه های آموزشی ( mission ):

تربیت دانش آموختگانی است که در جهت تامین بهداشت محیط جامعه و توسعه پایدار در سطح شهرستان و استان اقدام نمایند.

چشم انداز برنامه آموزشی در تربیت نیروی انسانی(vision):

کارشناسان بهداشت محیط با گذراندن واحدهای برنامه درسی خواهند توانست در زمینه های بررسی ، شناسایی، طبقه بندی ، الویت بندی، وایجاد محیطی سالم و به دور از خطر اقدام نمایند. این برنامه می تواند امید به زندگی را در مناطق محل خدمت کارشناسان بهداشت محیط به نحو معنی داری افزایش دهد.با اجرای این برنامه کارشناسانی تربیت می شوند که قادر به حل بسیاری از مسائل و مشکلات زیست محیطی بوده و تا 10 سال آینده سطح بهداشت کشور را به بالاترین سطح در مقایسه با کشورهای پیشرفته جهان برسانند.

 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/29
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1159
امروز :  2
دیروز :  1