پنجشنبه 14 اسفند 1399
EN
منو
 
 
 
فرم های پژوهشی
چاپ
 

فرم های پژوهشی


روند جریان پژوهشی و پایان نامه های ارشد

 

1

pdf

word

فرم شماره1- پیشنهاد استاد راهنما و عنوان پیش نویس طرح

 

2

pdf

word

فرم شماره2- تعیین استاد راهنما

 

3

pdf

word

فرم شماره3- تعیین استاد مشاور

 

4

pdf

word

فرم شماره4- پیش نویس طرح پایان نامه

 

5

pdf

word

فرم شماره5- فرم کمیته اخلاق

 

6

pdf

word

فرم شماره6- دعوت از داوران پروپوزال

 

7

pdf

word

فرم شماره7- صورتجلسه تصویب پروپوزال

 

8

pdf

word

فرم شماره8- ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه تحصیلی

 

9

pdf

word

فرم شماره9- درخواست استفاده از آزمایشگاه
 

10

pdf

word

فرم شماره 10- حکم استاد راهنما

 

11

pdf

word

فرم شماره11- حکم استاد مشاور

 

12

pdf

word

فرم شماره 12- تعیین تاریخ دفاع

 

13

pdf

word

فرم شماره13- انتخاب داوربرای داوری پایان نامه

 

14

pdf

word

فرم شماره14- ارزیابی محتوای پایان نامه کارشناسی ارشد

 

15

pdf

word

فرم شماره15- دعوت از هیات داوران

 

16

pdf

word

فرم شماره16- اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

 

17

pdf

word

فرم شماره17- ارزشیابی جلسه دفاع

 

18

pdf

word

فرم شماره18- صورتجلسه دفاع

 

19

pdf

word

فرم شماره19 -اعلان نمره و امتیاز پایان نامه

 

20

pdf

word

فرم شماره 20- تایید تکثیر و صحافی

 

21

pdf

word

فرم شماره21-ارائه پایان نامه به کتابخانه مرکزی

 

22

pdf

word

فرم شماره 22- تحویل نسخه های پایان نامه

 

23

pdf

 

word

 

رضایت مشارکت در طرح های پژوهشی

 
فرم شماره 23 : فرم مجوز دفاع دوره کارشناسی ارشد

 24

 

 25


pdf

word

فرم قرارداد پروپوزال

 

26

pdf

 

word

دستمزد پژوهشگران

 

27

 

pdf

word

فرم پیش نویس طرح پژوهشی 

 28

pdf

 word

فرم طرح پیش نویس طرح پژوهشی  کارآرمایی بالینی

 29

 

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/10/14
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  2286
امروز :  1
دیروز :  0