شنبه 16 اسفند 1399
EN
منو
 
 
 
فهرست اسامی استادهای مشاور
چاپ
  

فهرست استادهای مشاور گروه آموزش بهداشت (سال تحصیلی 1400-1399):

رشته

مقطع

ورودی

استاد مشاور

آموزش بهداشت

کارشناسی ارشد

95

دکتر عشوری

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته

96

دکتر شکیبا

آموزش بهداشت

کارشناسی ارشد

96

دکتر روحانی

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته

97

دکتر افکار

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسته

97

دکتر بخشی

آموزش بهداشت

کارشناسی ارشد

97

دکترکسمایی

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته

98

دکتر مهرابیان

آموزش بهداشت

کارشناسی ارشد

98

دکتربخشی

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسته

98

دکتر دعایی

آموزش بهداشت

کارشناسی ارشد

99

دکترکسمایی

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته

99

آقای امیدی

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسته

99

دکتر عشوری

 

فهرست استادهای مشاور گروه بهداشت حرفه ای (سال تحصیلی 1400-1399):

رشته

مقطع

ورودی

استاد مشاور

بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

95

دکتر وطنی

بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

96

دکتر حیدری

بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

97

دکتر حیدری

بهداشت حرفه ای

کارشناسی ناپیوسته

97

دکتر وطنی

بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

98

دکتر حیدری

بهداشت حرفه ای

کارشناسی ناپیوسته

98

دکتر وطنی

بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

99

دکتر وطنی

بهداشت حرفه ای

کارشناسی ناپیوسته

99

دکتر حیدری

 

فهرست استادهای مشاور گروه بهداشت محیط (سال تحصیلی  1400-1399):

رشته

مقطع

ورودی

استاد مشاور

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد

93

دکتر نقی پور

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد

94

دکتر تقوی

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

95

دکتر محققیان

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد

95

دکتر محققیان

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

96

دکتر تقوی

بهداشت محیط

کارشناسی ناپیوسته

96

دکتر نقی پور

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد

96

دکتر نقی پور

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

97

دکتر جعفری

بهداشت محیط

کارشناسی ناپیوسته

97

دکتر شیرزاد سیبنی

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد

97

دکتر اشرفی

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

98

دکتر اشرفی

بهداشت محیط

کارشناسی ناپیوسته

98

دکتر جعفری

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد

98

دکتر شیرزاد سیبنی

 بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته 

 99

 دکتر نقی پور

بهداشت محیط

 کارشناسی ارشد

 99

 دکتر محققیان

 

 
 
 
مسوول استادهای مشاور: دکتر شهیاد آذری حمیدیان

 


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/07/27
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  3405
امروز :  2
دیروز :  0