پنجشنبه 7 مرداد 1400
EN
منو
 
 
 
اعضای گروه
چاپ

 

اعضای گروه

 


 

دکتر فردین مهرابیان

 
دکتری تخصصی (Ph.D.) مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، استاد تمام، عضو  هیات علمی
 
 
                                                        
 

 

دکتر شهیاد آذری حمیدیان

 
دکتری تخصصی (.ph.D)حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، دانشیار،عضو هیات علمی
 
azari@gums.ac.ir
                                                       
 
 

 

 

 سعید امیدی

 
کارشناس ارشد امار و اپیدمیولوژی، مربی، عضو هیات علمی
 
 saeedomidi@gums.ac.ir  

شناسه cv

 
 
 

دکتر پریسا کسمایی

 
دکتری تخصصی (Ph.D. ) آموزش بهداشت، دانشیار، عضو هیات علمی
 
parisa_kasmaei@gums.ac.ir
 

 

  

 

 

 
دکتر نوشین روحانی تنکابنی
 
دکتری تخصصی (Ph.D. ) آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، استادیار، عضو هیات علمی
 
 
Type text he
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دکتر آسیه عشوری
 
 دکتری تخصصی (Ph.D. ) آمار زیستی، استادیار، عضو هیات علمی
 
ashauri@gums.ac.ir
 
 
 
Type text here
 
 
دکتر مریم شکیبا
 
دکتری تخصصی (Ph.D )، اپیدمیولوژی، استادیار، عضو هیات علمی
 
shakiba_mm@yahoo.com
 
 
Type text here

 
 دکتر سعید دعایی
 
دکتری تخصصی (Ph.D ) علوم تعذیه، استادیار، عضو هیات علمی
 
sdoaee@yahoo.com
 
 
 
دکتر فتانه بخشی
 
 دکتری تخصصی (ph.D) آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، استادیار، عضو هیات علمی
 

f.bakhshi@gums.ac.ir 

 شناسه CV

 

 

دکتر ابوالحسن افکار
 
 دکتری تخصصی (ph.D) مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، استادیار، عضو هیات علمی
 
hasanafkar@yahoo.com 

  شناسهCV


 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/03/29
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  7462
امروز :  2
دیروز :  3