جستجو:  
پنجشنبه 7 مرداد 1400

 
 
معرفی گروه و مدیر پژوهش، اطلاعات، آمار و رایانه
چاپ

معرفی رئیس گروه:                                                                                         

نام و نام خانوادگی:

نوع استخدام:-

سمت:

تحصیلات:

 معرفی گروه:

اهمیت :

تحقیق می تواند با هدف تولید علم یا استفاده کاربردی، طراحی و اجرا شود.باوجود اهمیتی که بسط علم و تحقیقات بنیادی دارد اما در سیستم های اجرایی که معمولا از منابع محدودی برخوردارند توجه به انجام تحقیقات کاربردی اولویت بندی شده حائز اهمیت می باشد چراکه می تواند به تصمیم گیری در سطوح مدیریتی و ارائه راه حلهای مناسب یاری رساند.

باتوجه به محدودیت منابع شامل منابع انسانی،تجهیزات،مالی و زمانی اولویت بندی برنامه های سازمان بسیار مهم می باشد. تعیین اولویت های پژوهشی نیازمند مشارکت نمایندگانی از گروه های کارشناسی است.بدیهی است که عناوین پژوهشی نیز می بایست براساس نیازسنجی طراحی شده باشند.

واحدها:

گروه مدیریت پژوهش، اطلاعات، آمار و رایانه از دو واحد آمار و رایانه تشکیل شده است. توانمندی های کارشناسان گروه از مستلزمات زیرساختی نظام پژوهشی می باشد که امکان طراحی و هدایت طرح های پژوهشی را برای سایر گروه های کارشناسی معاونت فراهم می سازد.

اهم فعالیت های گروه:

 

1.       تعیین اولویت های تحقیقاتی

2.       بررسی و تصویب طرح های ارائه شده با توجه به اولویتهای تحقیقاتی

3.       اطلاع رسانی مکتوب اولویتهای تحقیقاتی به کلیه ذینفعان معاونت امور بهداشتی و مراکز تابعه

4.       برنامه ریزی و انجام هماهنگی در اجرای پروژه های سفارش شده به معاونت امور بهداشتی

5.       بررسی و تصویب پایان نامه های دانشجویی و انجام هماهنگی های مربوطه جهت در اختیار قرار دادن فیلد تحقیقاتی یا ارائه داده های موجود در سیستم بهداشتی

6.       پیگیری جهت دریافت گزارش طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های انجام شده در حوزه معاونت امور بهداشتی

7.       برنامه ریزی و انجام هماهنگی برای برگزاری دوره های آموزشی متناسب با نیاز پرسنل معاونت امور بهداشتی و مراکز تابعه

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/27
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  2651
امروز :  1
دیروز :  1