جستجو:  
پنجشنبه 14 مرداد 1400

 
 
معرفی گروه و مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت
چاپ

نام :
نام خانوادگی :
نوع استخدام :
سمت :
تلفن: -

شرح وظایف :

وظایف پست / شغل فوق الذکر براساس وظائف واحد سازمانی که در تاریخ ... به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین میگردد:

1 - تعیین خط مشی و سیاستهای کلی برنامه های تغذیه و بهداشت خانواده در استان
2 - بررسی و طبقه بندی نیازها و اولویت های منطقه ای و تدوین برنامه عملیاتی تغذیه و بهداشت خانواده براساس مطالعات و بررسیهای بعمل آمده
3 - نظارت برنحوه اجرای برنامه های تغذیه و بهداشت خانواده
4 - تهیه پروتکلهای آموزشی برنامه های تغذیه و بهداشت خانواده براساس نیازهای منطقه ای استخراج شده از تحقیقات و بررسی های بعمل آمده
5 - آموزش و بازآموزی رده های مختلف نیروی انسانی بهداشت استان براساس پروتکل های آموزشی منطقه ای و کشوری
6 - نظارت برنحوه اجرای برنامه های آموزشی مربوطه برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی
7 - اجرای برنامه های آموزشی همگانی در ارتباط با تغذیه و بهداشت خانواده در سطح استان
8 - طراحی , تهیه و تدوین مطالب و ابزار کمک آموزشی مانند پوستر , جزوه , پمفلت , چارت , پیل بورد , تراکت , و ....
9 - تهیه متون آموزشی برای مربیان مرکز آموزش بهورزی و تربیت ماما روستا
10 - آموزش و بازآموزی مربیان مراکز آموزش بهورزی و تربیت ماما روستا در خصوص برنامه های مربوطه و نظارت برنحوه اجرای برنامه های آموزشی آن مراکز
11 - طراحی و اجرای طرحهای تحقیقاتی در خصوص وضعیت تغذیه و بهداشت خانواده در سطح استان جهت دستیابی به نتایج و راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات و تدوین و اجرای برنامه مداخله و اصلاح
12 - اجرای طرحهای تحقیقاتی منطقه ای و ملی ارائه شده از سوی دانشگاه و وزارت متبوع در زمینه تغذیه و بهداشت خانواده
13 - مشارکت با گروه پزشکی اجتماعی و دانشکده بهداشت و پیراپزشکی در امر آموزش دانشجویان
14 - آموزش گروههای هدف با همکاری و مشارکت سایر ارگانهای ذیربط ( آموزش و پرورش , سواد آموزی , کشاورزی , نیروهای مسلح و ... )
15 - نظارت برنحوه تأمین و توزیع نیروی انسانی واحدهای بهداشت خانواده سطح استان
16 - نظارت برتأمین و تجهیز مواد و وسایل مورد نیاز واحدهای بهداشت خانواده سطح استان
17 - نظارت بر فعالیتهای ماماهای شاغل در واحدهای تسهیلات زایمانی و ایجاد زمینه های آموزشی برای آنان
18 - جمع آوری اطلاعات و آمار , تهیه گزارش عملکرد و ارسال آنها به اداره کل بهداشت خانواده
19 - تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و ارائه پس خوراند لازم به واحدهای تابعه
20 - ارزیابی و ارائه پیشنهاد و ایجاد و راه اندازی واحدهای جدید ارائه دهنده خدمات تغذیه و بهداشت خانواده در سطح استان
21 - هماهنگی های درون بخشی جهت رفع نیازهای آموزشی و اجرایی برنامه های تغذیه و بهداشت خانواده
22 - تهیه و پیشنهاد اجرای طرحهای پایلوت و تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج جهت تقسیم آن به کل استان
23 -انجام سایر امور مربوط به بخش بهداشت
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/25
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  3273
امروز :  1
دیروز :  1