جستجو:  
پنجشنبه 14 مرداد 1400

 
 
معرفی واحد و کارشناسان

 مشخصات مسئول واحد

نام:دکتر محمد حسن

نام خانوادگی: نوین

سمت:کارشناس مسئول سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس

نوع استخدام:رسمی

تحصیلات:دکترای پزشکی عمومی

مشخصات کارشناسان واحد

       -نام : کافیه                                                                                             
       - نام خانوادگی:خلقی اشکلک

 -  سمت: کارشناس سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس

 - نوع استخدام: رسمی

- تحصیلات: کارشناس مامایی   

 
 
 

- نام خانوادگی: بازرگانیان لنگرودی                           

- سمت: کارشناس سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس

- نوع استخدام: رسمی

- تحصیلات: کارشناس ارشد روان شناسی

 
تعریف و اهداف واحد

واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس یکی از واحدهای ستادی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی می باشد، ایجاد جامعه ای که نوجوانان وجوانانی توانمند و سالم در همه سطوح جسمی، روانی، اجتماعی دارد به صورتی که این جوانان از معیارهای شیوه زندگی سالم نه تنها در دوره جوانی بلکه در دوره میانسالی و سالمندی آگاهی داشته و با عمل به این موارد در تمام دوره عمر با نشاط و کارآ زندگی کنند ازاهداف این واحد است.به طور کلی واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس با سه هدف زیر فعالیت می نماید:

   1- ارتقاء توانمندی های اطلاعاتی مورد نیاز گروه هدف در زمینه های مختلف سلامت برای

اصلاح و بد شیوه های زندگی سالمهبو

  2- افزایش دسترسی گروه هدف به خدمات بهداشتی درمانی در کلیه ابعاد جسمی،

روانی، اجتماعی و معنوی

  3-فراهم آوردن زمینه ایجاد محیط ایمن و بهداشتی برای گروه هدف

شرح وظایف واحد سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس :

1- تدوین برنامه عملیاتی واحد سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس
 
2- نظارت مستمر بر اجرای برنامه های واحد سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات

3-مشارکت در طراحی برنامه های اجرایی سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس

4-مشارکت در تهیه مطالب آموزشی جهت آموزش دانش آموزان ، والدین پرسنل وکارکنان مدارس ومعلمین

5-فراهم نمودن زمینه جلب مشارکت دانش آموزان ، کارکنان مدارس والدین دانش آموزان وسایرافراد در ارتقاء بهداشت مدارس

6-مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی بهداشتی

7-مشارکت در طراحی و اجرای طرحهای تحقیقاتی منطقه ای در خصوص بررسی وضعیت سلامت دانش آموزان

8- طراحی و تدوین مطالب آموزشی و کمک آموزشی جهت آموزش به دانش آموزان

9- شرکت در برنامه های آموزشی سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس و جامعه

10- آموزش و باز آموزی کارکنان حوزه بهداشت و سایر بخش های مرتبط

11- جمع آوری و تجزیه و تحلیل گزارشات آماری واستخراج شاخص های مربوطه و تهیه

گزارش فعالیت ها جهت ارائه به مقامات مافوق و تهیه پسخوراند مناسب جهت ارائه به واحد
های ذیربط

12- تحلیل و ارزیابی اطلاعات جمع آوری شده و ارائه پیشنهادات و راه حل های علمی و عملی جهت ارتقاء کیفی و کمی خدمات سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس

13- شرکت در دوره های بازآموزی و آموزشی – سمینار ها و کارگاههای استانی و کشوری

جهت ارتقاء آگاهی های علمی و فنی
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/18
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  2638
امروز :  1
دیروز :  1